استانداردها و مشخصات فنی عایقهای رطوبتی

شرکت فرازپایه البرز

تولید کننده نسل نوین عایقهای رطوبتی ساختمان

در این بخش اطلاعاتی در خصوص استانداردها و مشخصات فنی عایقهای رطوبتی متداول در صنعت ساختمان ایران منتشر گردیده است. طبیعتا اطلاعات مذکور بیشتر در خصوص عایق های رطوبتی پایه قیری نظیر عایق های رطوبتی پیش ساخته موسوم به ایزوگام و عایق های رطوبتی سنتی قیرگونی میباشد. خاطر نشان میسازد هدف از نگارش این مقالات ارائه اطلاعات فنی و مهندسی کاملتر در راستای کمک به مهندسین ساختمان در داخل کشور به منظور انتخاب مصالح استاندارد و مناسب جهت انجام عملیات عایقکاری است. از این جهت مطالبی در خصوص سیستم های نوین آب بندی و عایق های رطوبتی نسل جدید ساختمان از جمله عایق رطوبتی MCI ارائه گردیده است.

–  قیمت عایق رطوبتی MCI و عایق رطوبتی RCI

–  مقایسه قیمت ایزوگام و عایق رطوبتیMCI

  استاندارد ویژگی های عایق رطوبتی

–  نحوه اجرای عایق­های پایه قیری بر اساس نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان