افزودنی بتن چیست؟

به طور کلی افزودنی بتن به جهت بهبود خواص رئولوژیک بتن و در راستای بهبود در عملکرد بتن تازه و بتن سخت شده در بتن مورد استفاده قرار میگیرند. افزودنی بتن را میتوان از نظر ساختار ظاهری به سه دسته افزودنی های پودری، افزودنیهای مایع و افزودنی های ژل مانند تقسیم بندی نمود. همچنین افزودنی بتن از نظر عملکرد در بتن به گروه های ذیل تقسیم میشود.

افزودنی های کاهنده آب بتن

  • افزودنی های کاهنده آب یا روان کننده ها: این دسته از افزودنی ها معمولا با اعمال بار الکتریکی به بتن تازه موجب میشوند. اجزای بتن به واسطه گرفتن بار هم نام از همدیگر دور شده و در نتیجه فرآیند سخت شدن بتن کمی به تعویق می افتد لذا در صورت نیاز به کاهش نسبت آب به سیمان به جهت افزایش دوام  بتن تولید شده، میتوان نسبت به استفاده از افزودنی های کاهنده آب استفاده نمود. از جمله افزودنی های بتن تولید شده در شرکت فرازپایه که میتوان از آنها به عنوان روان کننده و کاهنده آب بتن استفاده نمود،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

افزودنی های دیرگیرکننده بتن

  • افزودنی های دیرگیر کننده: این گروه از افزودنی های بتن  با عملکرد بر سرعت واکنش هیدراسیون در بتن موجب کاهش سرعت واکنش و در نهایت کندگیر شدن بتن میگردند.

افزودنی های زودگیرکننده بتن

  • افزودنی های زودگیر کننده: این گروه از افزودنی ها موجب افزایش سرعت گیرش سیمان در بتن میگردند. و در هیمن راستا از این گروه از مواد در تولید ضد یخ بتن در فصل سرد سال استفاده میشود. ضد یخ بتن بر خلاف تصور عموم موجب بالا رفتن دمای انجماد بتن نمیگردد. بلکه با افزایش سرعت گیرش سیمان  در فصل سرد سال موجب میگردد تمام آب بتن در همان زمان ابتدایی گیرش وارد زنجیره واکنش هیدراسیون شده و آب اضافی باقی نماند تا در بتن موجب یخ زدگی و افت کیفیت بتن گردد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افزودنی ضد یخ بتن اینجا را کلیک نمایید.