برگزاری کارگاه آموزشی:


این شرکت در راستای انتخاب و همکاری با مجریان حرفه‌ای در زمینه آب‌بندی اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی سیستم‌های نوین آب‌بندی بصورت رایگان می‌نماید و در پایان دوره به شرکت کنندگانی که موفق به احراز صلاحیت شوند، گواهینامه مجری مجاز اهدا می‌گردد. لذا جهت همکاری با این شرکت در این زمینه خواهشمند است با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.