با ما تماس بگیرید: 7 - 34763445 - 026|farazpaye@gmail.com

آب بندی بام پارکینگ طبقاتی بیمارستان بقیه الله

/آب بندی بام پارکینگ طبقاتی بیمارستان بقیه الله
آب بندی بام پارکینگ طبقاتی بیمارستان بقیه الله ۱۳۹۶-۷-۲۹ ۱۴:۳۱:۰۹ +۰۳:۳۰

Project Description

اجرای عایق رطوبتی MCI جهت آب بندی 600 متر مربع پشت بام و 1200 مترمربع دیوار برشی