با ما تماس بگیرید: 7 - 34763445 - 026|farazpaye@gmail.com

اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان

/اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان
اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان ۱۳۹۶-۱۱-۳ ۱۵:۲۲:۵۵ +۰۳:۳۰

Project Description

اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان

اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان در منطقه عسلویه
کارفرما: شرکت کیسون

اجرای عایق رطوبتی MCI در پروژه پتروشیمی سبلان

اجرای عایق رطوبتی MCI در پروژه پتروشیمی سبلان

اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان

اجرای عایق رطوبتی در پروژه پتروشیمی سبلان