پروژه های در دست اجرا ( قسمت هفتم )

اجرای سمینارهای آموزشی در زمینه معرفی تکنولوژی­های نوین آب­بندی در سازمان­ها، ادارات و شرکت­های دولتی و خصوصی به شرح ذیل:

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

شرکت آب منطقه­ ای خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب سمنان

سازمان منطقه آزاد اروند

مجنمع فولاد اهواز

شرکت آب و فاضلاب اردبیل

سازمان نظام مهندسی استان البرز

مهندسین مشاور مهاب قدس

شرکت آب . فاضلاب سمنان

پروژه های در دست اجرا ( قسمت دوم )

پروژه تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران                      آب­ بندی مخزن بیوگاز به متراژ 1500 مترمربع
کارفرما: شرکت ژرف کار جم

مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس

مبلغ قرارداد: 664.000.000 ریال

وضعیت پروژه: در دست اجرا