اجرای عایق رطوبتی MCI

توسط می 7, 2017

عایق رطوبتی MCI هم با قلمو و هم با غلطک رنگرزی قابل اجرا میباشد.

امکان اجرای عایق رطوبتی MCI با استفاده از قلم موی رنگرزی و یا غلطک مخصوص وجود دارد.

نظر بدهید