نحوه اختلاط عایق رطوبتی

توسط می 7, 2017

روش اجرای عایق رطوبتی

برای اختلاط بهتر دو جزء پودری و مایع عایق رطوبتی میبایست از میکسر برقی استفاده نمود

نظر بدهید