با ما تماس بگیرید: 7 - 34763445 - 026|farazpaye@gmail.com

معرفی مدیرعامل و پرسنل

/معرفی مدیرعامل و پرسنل
معرفی مدیرعامل و پرسنل ۱۳۹۶-۲-۱۸ ۰۴:۱۵:۵۹ +۰۴:۳۰
  • آقای فرشید موسوی پورمهرام – رئیس هیئت مدیره – لیسانس مدیریت دولتی
  • آقای سید فرهود موسوی پورمهرام – مدیرعامل – فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی
  • خانم سارا وثوق یزدانی – نائب رئیس هیئت مدیره و معاونت تحقیق و توسعه – فوق لیسانس فیزیک اتمی
  • آقای دکتر جعفر عطار – مشاور شیمی واحد تحقیق و توسعه – دکترای شیمی
  • خانم فرنوش موسوی پورمهرام – معاونت بازرگانی و توسعه بازار – فوق لیسانس زبان انگلیسی
  • آقای علی جلیل فر – مشاورفروش – لیسانس زمین شناسی