تمیزکاری و شستشوی سطح قبل از اجرای عایق رطوبتی MCI

توسط جولای 5, 2017

قبل از اجرای عایق رطوبتی MCI میبایست نسبت به تمیزکاری سطح اقدام نمود.

نظر بدهید