اجرای مش فایبرگلاس FARA TAPE در محل اتصال دیوار به کف

اجرای مش فایبرگلاس در محل کنجها قبل از اجرای عایق رطوبتی MCI