اجرای ملات زیرسازی CEM REPAIR

توسط جولای 5, 2017

ملات ترمیمی الیافدار RCM جهت ترمیم ترکهای موجود بر روی بتن

اجرای ماده ترمیمی پایه سیمانی CEM REPAIR

نظر بدهید